MALİ DANIŞMANLIK

A-MUHASEBE SİSTEMLERİ KURULUM  VE DENETİM  DANIŞMANLIĞI

 

Günümüzde şirketlerin mali kayıtlarında şeffaflık talebi artmakta, muhasebe işlemlerinin daha zamanlı ve etkin şekilde sonuçlanması beklenmekte, ihtiyaç duyulan bilgiye doğru ve hızlı yöntemler ile ulaşma ihtiyacı doğmaktadır. Bu kapsamda vermiş olduğu hizmetler ile yanınızdayız.

 

DENETİMİN SAĞLAYACAĞI DÜZENLEMELER

 

Yasal defterlerin Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması,

Mizan, Bilanço ve Gelir Tablolarının aylık ve yıllık dönemlerde ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanması,

Tek Düzen Hesap Planı kapsamında yıl sonu kapanış işlemlerinin yapılması, üç’er aylık dönemler itibarı ile yıl sonu bilanço, gelir tablosu gibi mali raporların ilgili makamlara verilmek üzere hazırlanması,

Mükellefiyet kapsamındaki beyannamelerin hazırlanması, ilgili makamlara sunulması,

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına / Türkiye Muhasebe Standartlarına (UFRS – TMS) Göre Finansal Tabloların Derlenmesi.