VERGİ DANIŞMANLIĞI

Vergi Mevzuatımızın yapısı ilgili kanunlarının detaylı bir biçimde incelenmesinin gerektirmektedir.
Profesyonel kadromuz ile vergisel yüklerin yasal çerçevede asgariye indirilmesine, firmaların yeniden yapılandırılmasına ve vergi risklerinin tespitine yönelik çalışmalarımız ile tüm şirket türlerine hizmet vermekteyiz.

Geçmiş mali yıl vergi riskleri analizleri,

Vergi mevzuatı ve teşvik mevzuatı çerçevesinde , vergi riski, vergi avantajı analizleri,

Kayıt ve belge düzeninin mevzuata uygunluğunun araştırılması,

Örtülü sermaye , örtülü kazanç ( transfer fiyatlaması ) risk analizleri,

Şirket birleşmeleri, şirket devirleri , kısmi ve tam bölünme , hisse değişimi etki analizleri,

Yabancı kurum şubesi ve irtibat bürosu risk, avantaj analizleri,

Özel amaçlı bağımsız ve dış denetim hizmetleri,

Stopaj, KDV iadesi raporları, sermaye  tespit ve sermaye artırım raporlarının hazırlanması.

Vergisel cezalarda yapılabilecek  düzenlemeler.